Пушка каранфилка, XVIII-XIX век

Пушка тзв. „каранфилка“ спада у дуге пушке (155 cm), чија је гвоздена цев на врху проширена и спојена са усадником са седам месинганих прстенова, који су украшени геометријским мотивима. На почетном делу, у пределу барутне коморе, утиснути су заштитни жиг и ознака произвођача (III AAA-UC), која упућује на италијанско порекло цеви. Табан са системом опруга је споља и такође је украшен, као и повијени кундак. Овакве пушке су занатски производи уметничког карактера и често су биле парадне.

Pin It on Pinterest