Денар римског цара Гордијана III (238-244)

На аверсу је попрсје владара, у профилу надесно, са зракастом круном на глави. Около тече текст IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG.

На реверсу је богиња Секуритас, стоји окренута налево, десном руком држи скиптар, а левом се ослања на стуб. Около тече текст SECVRITAS PERPETVA.

Pin It on Pinterest