Денар римског цара Веспазијана (69-79)

На аверсу је глава преминулог владара у профилу надесно, са ловоровим венцем. Около тече текст: DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS.

На реверсу је штит и скраћеница S C, а десно и лево по један козорог, окренути леђима.

Новац цара Веспазијана из I века н. е. пронађен је на локалитету Црквине, у Конареву и спада у најстарији римски новац пронађен на територији Краљева.

Pin It on Pinterest