Динар деспота Ђурађа Бранковића (1402-1456)

На аверсу је натпис [+]ГNb ДЕСПОТb Б., а у кругу ГIОРbГb. мограм деспота Ђурђа Бранковића.

На реверсу је представа лава који корача налево. Около венац и представе шестокраке звезде и розете, које се наизменично смењују.

Pin It on Pinterest