Два перпера књаза Николе Петровића Његоша (1860-1910), 1910, Кнежевина Црна Гора

На аверсу је глава владара Николе I Петровића у профилу, надесно. Испод је грана ловора и иницијали гравера: SS. Около је текст: НИКОЛА I Б.М. КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ.

На реверсу, у средини је државни грб, изнад, полукружно текст: КЊАЖЕВИНА ЦРНА ГОРА, испод ознака номинала и година ковања: 2 / ПЕРПЕРА, у оквиру, између две гране, храста и ловора / 1910. Све заједно је у „бисерном“ кругу. На ободу текст: *** БОГ * ЧУВА * ЦРНУ * ГОРУ.

Pin It on Pinterest