Пет перпера краља Николе I Петровића Његоша (1910-1918), 1912, Краљевина Црна Гора

На аверсу је глава владара Николе I Петровића у профилу, надесно. Испод је грана ловора, и иницијали гравера: SS. Около текст: НИКОЛА I Б.М. КРАЉ И ГОСПОДАР ЦРНЕ ГОРЕ.

На реверсу, у средини је грб Краљевине, а изнад, полукружно текст: КРАЉЕВИНА ЦРНА ГОРА, испод ознака номинала и година ковања: 5 / ПЕРПЕРА, у оквиру, између две гране, храста и ловора / 1912. Све заједно у „бисерном“ кругу. На ободу текст: *** БОГ * ЧУВА * ЦРНУ * ГОРУ.

Pin It on Pinterest