Солид византијских царева Константина VII и Романа II (945-959)

На аверсу је биста Исуса Христа са нимбом око главе, у туници и колабиону, који у левој руци држи Јеванђеље, десном благосиља. Около тече текст + IhS XPS REX REGNATIЧМ.

На реверсу су бисте царева Константина VII (лево), са кратком брадом, и Романа II (десно), голобрадог, са крунама који између себе држе дупли крст. Константин носи лорос, а његов син хламиду. Све заједно је у „бисерном“ кругу. Около је натпис CONSTANT ́ CE ROMAŃ AЧGG.

Pin It on Pinterest