Солид византијског цара Јустинијана I (527-565)

На аверсу је биста цара спреда с шлемом и оклопом. У десној руци држи глоб (куглу) са крстом, у левој штит, а около тече натпис DN IVSTINI–ANVS PP AVC.

На реверсу је представа Викторије у искораку, десном руком држи крст на дугој дршци, а у левој глоб са крстом. Около тече текст: VICTORI–AAVCCCE. У одсечку стоји ознака ковнице: CONOB (Константинополис).

Pin It on Pinterest