Талир надбискупа Лотара Метерниха (1599-1623), 1610, Немачка

На аверсу је фигура Светог Петра, у покрету налево, у отвореном „бисерном“ кругу. У десној руци држи кључ града, а у левој Свето писмо. Око отвореног бисерног круга је натпис: LOTHARI, D:G.ARCPS. – .TREVEN.PR.ELECTOR. Све заједно је у затвореном „бисерном“ кругу.

На реверсу, у отвореном „бисерном“ кругу је грб и година ковања 16 – 10. Око отвореног бисерног круга је натпис: +MONETA+NOVA+ARGENTEA+CONFLVENTINA. Све заједно је у затвореном „бисерном“ кругу.

Новац је пронађен у селу Сирчи код Краљева, на простору на коме се налазила аустријско-турска граница.

Pin It on Pinterest