Тријенс византијског цара Анастасија (491-518)

На аверсу је дата царева биста у профилу, окренута надесно, на глави дијадема, попрсје под оклопом и плаштом. Около тече текст: DN ANASTA–SIVS PP AVG.

Централи део реверса заузима представа Викторије, која корача налево и носи венац у десној, а глоб (куглу) са крстом у левој руци. Около је натпис VICTORIA AVGVSTORVM, а у одсечку стоји ознака ковнице: CONOB (Константинополис).

Pin It on Pinterest