Владислав Маржик, Поцерска улица у Краљеву, 1950.

Мала Поцерска улица са дрвеним оградама и ниским дворишним зградама. Низ улицу су стубови са сијалицама за расвету, који представљају нове елементе градског пејзажа.

Pin It on Pinterest