Владислав Маржик, Зграда прве болнице у Краљеву, 1950, оловка на папиру, 27,5 х 39 cm

Стара оронула зграда на спрат, прекривена ћерамидом, са расклиматаним спољним степеништем којим се прилази просторијама на спрату. Испод дрвеног степеништа су улазна врата за приземље. У овој згради је била смештена прва болница у Краљеву. Уметник је оставио свој потпис у десном углу.

Pin It on Pinterest