Едисоново монументално откриће фонографа 1877. године омогућило је слободно снимање и репродуковање звукова, док су други проналазачи успевали својим апаратима само да сниме звук, новина Едисоновог модела је била да је могао и да репродукује снимљене гласове. Први сачуван снимак представља управо Едисоново рецитовање песмице „Мери је имала мало јагње” (Mary had a little lamb). Његов фонограф је првобитно снимао звук на лимену фолију намотану на ротирајући цилиндар. Оловка која реагује на звучне вибрације производила је зарезе по фолији. Међутим, показало се да су папир и лимена фолија које је користио за похрањивање звучних информација неделотворни и превише крхки. Такође, квалитет звука је био лош и сваки снимак се могао репродуковати само једном.

Pin It on Pinterest