Чаша је од прозирног, црвеног, лазурног стакла са гравираним украсима. И овде се понављају обрасци украса карактеристичног за чешку производњу деветнаестог века. На горњем и доњем фризу, као и на стопи, налазе се округли украси. Средњи део чине украси у виду ловачких мотива. Употребљавана је као украс.

Pin It on Pinterest