Чаша на танкој, издуженој нози, израђена је од зеленог, прозирног стакла. Декорисана је позлаћеним линијама које деле површину рецепијента на осам површина. На свакој од ових површина налазе се осликани, стилизовани листићи.

Pin It on Pinterest