Серпентинит са жицом азбеста из Брезне, планина Столови

Серпентинити су масивне зеленкасто-црне метаморфне стене које настају хидротермално-метасоматском алтерацијом ултрабазичних стена (обично перидотита). Честе су у зонама обдукованих офиолита, односно делова океанске коре и горњег дела мантла који су навучени на континенталну кору приликом тектонских покрета. Офиолитске стене Вардарске зоне доминирају дуж долине Ибра јужно од Kраљева и представљају геолошки запис постојања мезозојског океана Тетиса.

Pin It on Pinterest